چطور فونت بخرم؟

محصول دیجیتالی

فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر

فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای اسکرچ زر برای تایپوگرافی و طراحی جلد کتاب
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای اسکرچ زر برای تایپوگرافی و طراحی جلد کتاب
فونتهای اسکرچ زر برای تایپوگرافی و طراحی جلد کتاب
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای اسکرچ زر برای تایپوگرافی و طراحی جلد کتاب
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای اسکرچ زر برای تایپوگرافی و طراحی جلد کتاب
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
فونتهای اسکرچ زر برای تایپوگرافی و طراحی جلد کتاب
فونتهای اسکرچ زر برای تایپوگرافی و طراحی جلد کتاب
فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر
محصول دیجیتالی

فونتهای فارسی سیاوش اسکرچ زر

۳۹٫۰۰۰تومان
عادی
اضافه به سبد خرید

این فونت رو برای طراحی جلد کتابهای سینمایی نشر رسم طراحی کردم. مناسب هست برای متن‌های بزرگ و تیترها و عنوان‌های خشن و چرک! در پوستر و تایپوگرافی و البته جلد کتاب. اونجاست که ظرایف حروف و فضاهای مثبت و منفی خوب دیده می‌شن. وقت بسیاز زیادی برای این فونت گذاشته شده و سعی کردم که یک فرم تکراری و بی روح نداشته باشه. حروف اصلی هم تغییر فرم یا حالت خاضی پیدا نکردن و فقط خش و خاشاک روشون ریخته! فونت اسکرچ‌زر در طراحی جلد کتابهای چندین انتشارات مختلف به کار رفته.

یه نسخهٔ بسیار سیاه‌تر و هم داره. حالا هر ۲ نسخه رو شما هم می‌تونین دانلود کنین 😎

برخی از مشتریان فونتهای سیاوش

معرفی شده در