فونت دیستورتد

در فونتهای دیستورتد سیاوش بی‌نظمی و از شکل افتادگی ویژگی اصلی و مرکزیه. فونت «سیاوش بالب» دارای حروف نامنظم ساده و توخالیه و فونت «سیاوش دالی» با الهام از سبک سالوادور دالی طراحی شده. فونت «سیاوش دیباچه» انگار از گذشته‌ها اومده و فونت «سیاوش کابوس» وحشت و خرابی رو به دنیای حروف فارسی میاره و حروف فارسی تو فونت «سیاوش تیر‌ه‌گرد» انگار که با تیزاب خورده شدن! جای یه فونت اختصاصی تو این گروه خالی بود که فونت ویژهٔ رئالیتی‌شوی «شبهای مافیا» با همین عنوان هم به این گروه از فونتها اضافه شد. همین‌طور بستهٔ تخفیفی ویژه‌ای از این فونتها هم در اینجا در دسترسه.