فونت درتی

فونتهای درتی سیاوش در سایتها و نشریات معتبر معرفی و در کتابهایی در انگلستان و فرانسه چاپ شدن. تنوع حروف و حالت در هم رفته و چرک از ویژگی‌های این دسته از فونتهاست. فونت «سیاوش درتی» تنها فونت برگزیدهٔ سایت Behance در میان کل پروژه‌های فونتهای فارسی‌ هست. فونت «سیاوش اسکرچ‌زر» هم برای طراحی جلد کتابهای سینمایی نشر رسم طراحی و بعدتر در فروشگاه عرضه شد. فونت «سیاوش گَرمالَد» هم که به گیلکی می‌شه «فلفل» تند و تیز و لب‌سوزه! فونت «سیاوش دو در یک» هم که از اسمش معلومه دو فونته در یک فونت! همین‌طور بستهٔ تخفیفی ویژه‌ای از این فونتها هم در اینجا در دسترسه.