فونت جدا نویس

تنها نمونه‌های فونتهای جدانویس فارسی فونتهای سیاوش هستن. منظور از «جدانویس» اینه که حروف فارسی به فرم حروف لاتین به صورت جدا از هم و نه چسبده طراحی شدن. اولین نمونهٔ این فونتها فونت کیخسرو بود که در سالها پیش طراحی شد. بعدها ۱۱ نسخهٔ دیگه از ضخیم تا توخالی و مورب و... بهش اضافه شد و همچنین پشتیبانی از حروف لاتین. این فونت ۳ نسخهٔ «چند رنگ» هم داره. فونت ایما هم دید دیگه‌ای به جدانویسی ارائه می‌کنه.