مزایای خرید:

دریافت رایگان نسخه‌های به روز شدهٔ فونت برای همیشه، همراه بودن نسخهٔ وب، دسترسی به فونتهای رایگان «سیاوش»

چند کلیک و فونتهایی برای همیشه!