مزایای خرید:

دریافت رایگان نسخه‌های به روز شدهٔ فونت برای همیشه، همراه بودن نسخهٔ وب، تخفیف برای تمام خریدهای بعدی

چند کلیک و فونتهایی برای همیشه!